AI17
In de arbowet, artikel 8, staat de voorlichting en de onderricht in zijn algemeenheid omschreven. In het Arbobesluit wordt in meerdere artikelen over werknemers die een ‘specifieke deskundigheid bezitten gesproken’.
In artikel 7.6 wordt gesproken over deskundigheid van werknemers, in artikel 7.17c over gebruik van mobiele arbeidsmiddelen, in artikel 7.18 over hijs- en hefwerktuigen en in artikel 7.32 over deskundigheid voor arbeidsmiddelen op de bouwplaats.

Hijs en hefmiddelen moeten veilig bediend worden. Het middel dient in goede staat te zijn, de omgeving dient aangepast te zijn op het hijs- of hefmiddel, en de bediener dient deskundig te zijn. In het algemeen bestaat het beeld dat opleiden met een certificaat voldoende is. Vaak ook met de mededeling dat dit wettelijk is. Toch kan het zo zijn dat een gecertificeerde heftruckchauffeur onvoldoende is opgeleid en dus niet voldoet aan de wettelijke eis. Artikel 8 van de arbowet stelt: ‘De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden’. Er wordt in de wet gesproken over het geven van doeltreffende voorlichting over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Er dient dus een opleiding te worden gegeven die ingaat op de in het werk te verwachten risico’s. Men dient dus vanuit de RI&E de opleiding voor het bedienen van hijs- en hefwerktuigen in te vullen, dat wil zeggen: bedrijfsgericht. (Bron: artikel 5 en artikel 8 van de Arbo-wet)

De navolgende aandachtspunten zijn van belang voor de opleiding voor het bedienen van hijs- en hefmiddelen:
-gebruiksaanwijzingen behorende bij het hijs- of hefmiddel
-vakopleiding (algemeen en specifiek);
-instructie door de leverancier van het hijs- of hefmiddel;
-interne opleiding bedrijf;
-Instructie voor aanvang van de werkzaamheden (werkoverleg);
-Omstandigheden waarin gewerkt moet worden met het hijs- of hefmiddel (RI&E)
-ervaring, leeftijd en niveau van de bediener;
-lokale eisen (eisen opdrachtgever)
-wettelijke eisen (certificatie)
-vastleggen van opleidingen en instructies;
-deskundigheid instructeur

Jochen