Verklaring van Deelname of NIBHV-Certificaat

Bedrijfshulpverlening (BHV)

1 of 2 dagen Tilburg | Best | Hoogvliet | Incompany Certificaat 1 jaar geldig

Het doel van de opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) is het opleiden van de deelnemer tot een BHV’er, door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het NIBVH-Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch examen, afgenomen door een gecertificeerd examinator. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als bij het NIBHV-Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en handelen. De duur van de opleiding is afhankelijk van je ervaring. De 1-daagse opleiding hercertificering is geschikt als je eerder een certificaat hebt behaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt als je nog nooit eerder een BHV-opleiding gevolgd hebt of het certificaat langer dan 3 maanden verlopen is.

  • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
  • Eerste Hulp zowel spoedeisend als niet spoedeisend
  • Reanimatie en AED
  • Brand en gevaren bij brand
  • De taak van een BHV’er bij een brand en een ontruiming
  • Voorbereiding van een ontruiming

Deze opleiding duurt één dag.

De kandidaat dient ten minste 16 jaar oud te zijn.

Aan het einde van de opleiding kan de deelnemer in geval van nood werknemers en klanten alarmeren en evacueren, eerste hulp verlenen bij ongevallen en omgaan met kleine blusmiddelen om een beginnende brand
eventueel te blussen. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname voor BHV. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een NIBHV-Certificaat. Allebei zijn ze 1 jaar geldig.

Haal ervaren intern logistieke experts in huis

Deze opleiding op maat of bij jou op locatie?

Een standaard opleiding sluit niet altijd aan op de wensen en behoeften van een organisatie. Zo kunnen wij alle opleidingen binnen jouw organisatie organiseren, maar verzorgen we ook op maat gemaakte trajecten.

Met onze incompany opleidingen krijgt een groep medewerkers van een organisatie precies die kennis waar behoefte aan is. Iedereen leert hetzelfde en het effect in je organisatie is direct merkbaar.