SOG-VCA Certificering

Veilig gebruik Verreiker SOG

Het doel van de opleiding is het Veilig werken met een Verreiker in risicovolle omgevingen, zoals een (petro)chemische of industriële omgeving. Er zijn 2 soorten opleidingen mogelijk:
• Verreiker voor Heffen
• Verreiker voor Heffen en Hoogwerken

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Verreiker op een (petro)chemisch of industrieel bedrijfsterrein.

Ingangseis

De deelnemer is in het bezit van een geldig VCA-diploma.

  • Uitvoeren van een Laatse Minuut Risico Analyse
  • Het rijden en manoeuvreren met een verreiker
  • Het verplaatsen van een pallet
  • Parkeren en afsluiten van de Verreiker
  • Arbowet en veiligheid
  • Algemene veiligheidsregels
  • Specifieke risico’s
  • Voorbereiding
  • Bediening

Certificering

De opleiding Veilig werken met een Verreiker SOG wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een SOG-VCA Certificaat voor het Verreiker Heffen en/of Hoogwerken. Deze is 5 jaar geldig.