Awareness Gevaarlijke Stoffen

1 dag Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Een theoretische instructie waarbij bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met Gevaarlijke Stoffen centraal staat. Medewerkers die met gevaarlijke stoffen rijden in vrijgestelde hoeveelheden (onder de 1000-punten, LQ’s en EQ’s) dienen volgens het ADR ook een Awareness training te krijgen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals expeditie- en magazijnpersoneel.

  • Wat zijn gevaarlijke stoffen
  • Wetgeving gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklasse en verpakkingsgroepen
  • Verpakkingsvoorschriften
  • Veiligheid- en behandelingsetiketten

De trainingsinhoud wordt bedrijfsspecifiek afgestemd met betrekking tot de gevaarlijke stoffen die op uw bedrijf voorkomen.

Deze opleiding duurt één dag.

Vanuit de wet- en regelgeving gelden er verschillende verplichtingen voor personen die werken met gevaarlijke stoffen. Om aan de verschillende verplichtingen te kunnen voldoen zijn er diverse opleidingen:

  • Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
  • Transport gevaarlijke stoffen
  • Afvalstoffen
  • Gasmeten