Verklaring van Deelname

Gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck

1 dag Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Een 1-daagse praktijkgerichte gebruikersinstructie Verticale Orderpicktruck, ondersteund door de benodigde theoretische kennis. Tijdens deze instructie zal de deelnemer praktisch beoordeeld worden door de instructeur. Daarnaast is er ruime aandacht tijdens zowel de theoretische als praktische instructie voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een verticale orderpicktruck. Na het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je regelmatig of incidenteel gebruikmaakt van een verticale orderpicktruck.

  • Visuele inspectie en controle van een verticale orderpicktruck
  • Het vaardig besturen van een verticale orderpicktruck
  • Parkeren van een verticale orderpicktruck
  • Belasten van een verticale orderpicktruck
  • Wet- en regelgeving
  • Bediening en technische begrippen
  • Veiligheid van de machine
  • Veiligheidsvoorschriften algemeen
  • Controle en onderhoud

Deze opleiding duurt één dag.

De minimumleeftijd om een verticale orderpicktruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een verticale orderpicktruck besturen.

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een verticale orderpicktruck. Verder heeft de deelnemer kennis en begrip van lastbehandeling en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname voor de verticale orderpicktruck. Deze is 5 jaar geldig.