TCVT-Bewijs

Machinist Verreiker (W4-07)

Meerdaagse Extern Certificaat 5 jaar geldig

Het doel van deze meerdaagse opleiding Machinist Verreiker (W4-07) is het opleiden van de deelnemer tot een professioneel verreiker machinist door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd TCVT examinator. Na het behalen van een TCVT-Hijsbewijs wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Het behalen van een TCVT-Hijsbewijs is een wettelijke verplichting.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor machinisten die dagelijks werken met een verreiker met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer en hiermee hijswerkzaamheden uitvoeren.

 • Het selecteren van hijsmaterialen en Visuele inspectie en controle van het voertuig
 • Het veiligstellen van de transportweg
 • Communiceren met collega’s
 • Diverse manieren met betrekking tot hijsen en het aanslaan van lasten
 • Het maken van een eenvoudig hijsplan
 • Wet- en regelgeving
 • Kraan- en persoonsdocumenten
 • Techniek en onderhoud materiaal
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Werkvoorbereiding en communicatie
 • Technieken en eisen van hijsmiddelen en hijsgereedschappen
 • Milieu
 • Berekening en gewichten van diverse lasten

Dit is een meerdaagse opleiding.

De minimumleeftijd om Verreiker met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer zelfstandig te besturen is 18 jaar. Om op de openbare weg te mogen rijden, dient de bestuurder van een verreiker (W4-07) in het bezit te zijn van een geldig T-rijbewijs.

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een verreiker. Verder heeft de deelnemer kennis van diverse (vak- en voertuigtechnische) basisbegrippen, de wet- en regelgeving omtrent werken met een hoogwerker en kennis van veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s.

Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een TCVT-Bewijs voor de verreiker. Dit is 5 jaar geldig. Daarna kan er een nieuwe certificaat worden aangevraagd, als er aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer 4 theorieblokken nascholing volgen, waarvan 2 theorieblokken in de eerste 3 jaar en 2 theorieblokken in de laatste 2 jaar.
 • In een periode van 5 jaar moet de deelnemer minimaal 2 jaar praktijkervaring hebben, waarvan minstens een half jaar praktijkervaring in de laatste 3 jaar.

Als de deelnemer niet binnen 5 jaar voldoet aan bovenstaande waarden, dan moet de deelnemer opnieuw theorie- en/of praktijkexamen doen.