NEN 3140

1 dag Tilburg | Best | Hoogvliet | Incompany

In de Arbowetgeving staat beschreven dat het de taak van de werkgever is om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn en dat de werknemers op de hoogte zijn van geldende veiligheidsregels. De genoemde algemene eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties, Laagspanning’.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je beroepsmatig werkt met of aan laagspanningsinstallaties. Er zijn 3 verschillende trainingen:

  • NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) is geschikt voor personen die kennis hebben van elektrotechniek op minimaal lager opleidingsniveau in de energietechniek. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd worden door een vakbekwaam persoon
  • NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) is geschikt voor personen zonder elektrotechnische achtergrond. Elektrische  gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd worden door een voldoend onderricht persoon
  • NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke (IV/WV) is geschikt voor installatie- of werkverantwoordelijken voor laagspanningsinstallaties. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moet geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid
  • De basisprincipes van het keuren en wet- en regelgeving
  • Wat zijn de risico’s van elektriciteit in het kader van NEN 3140
  • Visuele inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • De administratieve afhandeling van de keuring

Duur

Deze opleiding duurt één dag.