NEN 3140

In de Arbowetgeving staat beschreven dat het de taak van de werkgever is om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn en dat de werknemers op de hoogte zijn van geldende veiligheidsregels. De genoemde algemene eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties, Laagspanning’.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld als je beroepsmatig werkt met of aan laagspanningsinstallaties. Er zijn 3 verschillende trainingen:

• NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) is geschikt voor personen zonder
elektrotechnische achtergrond. Elektrische gereedschappen moeten veilig te
gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd worden door een voldoend onderricht
persoon
• NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) is geschikt voor personen die kennis hebben
van elektrotechniek op minimaal lager opleidingsniveau in de energietechniek.
Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn en periodiek geïnspecteerd
worden door een vakbekwaam persoon
• NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke (IV/WV) is geschikt voor installatie- of
werkverantwoordelijken voor laagspanningsinstallaties. Personen die aan en in de
omgeving van elektrische installaties werken moet geïnstrueerd zijn omtrent de
veiligheid

Ingangseis

Bij deelname aan NEN 3140 VP of IV/WV training is elektrotechnische kennis vereist.

  • De basisprincipes van het keuren
  • Wet- en regelgeving
  • Visuele inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
  • De administratieve afhandeling van de keuring

Certificering

Als de deelnemer voor de theoretische en praktische instructie voldoende beoordeeld wordt, behaalt de deelnemer een Knowledge Verklaring van deelname voor de NEN 3140 VOP, VP of IV/WV. Deze is 3 jaar geldig.

Haal ervaren intern logistieke experts in huis

Deze opleiding op maat of bij jou op locatie?

Een standaard opleiding sluit niet altijd aan op de wensen en behoeften van een organisatie. Zo kunnen wij alle opleidingen binnen jouw organisatie organiseren, maar verzorgen we ook op maat gemaakte trajecten.

Met onze incompany opleidingen krijgt een groep medewerkers van een organisatie precies die kennis waar behoefte aan is. Iedereen leert hetzelfde en het effect in je organisatie is direct merkbaar.