Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Veilig gebruik Elektrotrekker

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Elektrotrekker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Elektrotrekker.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Elektrotrekker.

 • Visuele inspectie en functietest van de Elektrotrekker
 • De werking en besturing van de Elektrotrekker met en zonder aanhanger
 • Het aan- en afkoppelen van een aanhanger
 • Het voor- en achteruit manoeuvreren met een aanhanger
 • Het parkeren van een Elektrotrekker en aanhanger
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Bediening en technische begrippen
 • Controle en onderhoud
 • Veiligheid van de machine

Certificering

Als de deelnemer voor de theoretische en praktische instructie voldoende beoordeeld wordt, behaalt de deelnemer een Knowledge Verklaring van deelname voor de Verreiker. Deze is 5 jaar geldig.