Verklaring van Deelname

Veilig gebruik Hoogbouwtruck (Smalle Gangen Truck)

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Hoogbouwtruck door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Hoogbouwtruck.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Hoogbouwtruck.

  • Visuele inspectie en controle van de hoogbouwtruck
  • Het vaardig besturen van een hoogbouwtruck
  • Parkeren van de hoogbouwtruck
  • Belasten van de hoogbouwtruck
  • Veiligheidsvoorschriften omtrent het werken met een hoogbouwtruck

• Wet- en regelgeving
• Bediening en technische begrippen
• Controle en onderhoud
• Veiligheid van de machine
• Veiligheidsvoorschriften algemeen

Certificering

Als de deelnemer voor de theoretische en praktische instructie voldoende beoordeeld wordt, behaalt de deelnemer een Knowledge Verklaring van deelname voor de Hoogbouwtruck. Deze is 5 jaar geldig.