Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Veilig gebruik Hoogwerker Statisch Verticaal (1A), Statische Boom (1B),
Mobiel Verticaal (3A) en/of Mobiele Boom (3B) IPAF

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Hoogwerker Statisch Verticaal, Statische Boom, Mobiel Verticaal en/of Mobiele Boom door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Hoogwerker. Een IPAF certificaat wordt internationaal erkend

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Hoogwerker of assisteren als veiligheidsman op de grond.

 • Visuele inspectie en functietest van chassis en werkplatform van een hoogwerker
 • Het rijden en manoeuvreren met een hoogwerker
 • Het opstellen van een hoogwerker
 • Het heffen en dalen met een hoogwerker
 • Het werkplatform van een hoogwerker naar werkpositie brengen
 • Parkeren en afsluiten van een hoogwerker
 • Wet- en regelgeving
 • Doel van en soorten hoogwerkers
 • Veiligheid van de machine
 • Aandrijving van hoogwerkers
 • Controle en onderhoud

Certificering

De opleiding veilig gebruik Hoogwerker IPAF wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Bij voldoende examenresultaat behaalt de deelnemer een IPAF Certificaat voor de Hoogwerker Statisch Verticaal, Statische Boom, Mobiel Verticaal en/of Mobiele Boom. Deze is 5 jaar geldig.