Verklaring van deelname

Veilig gebruik Industrietrekker

1 dag Incompany

Het doel van de 1-daagse opleiding Veilig gebruik Industrietrekker is het veilig werken met een industrietrekker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die regelmatig of incidenteel werken met een industrietrekker.

 • Visuele inspectie en functietest van industrietrekker en aanhanger
 • De werking en besturing van de industrietrekker met en zonder aanhanger
 • Het aan- en afkoppelen van een aanhanger
 • Het voor- en achteruit kunnen manoeuvreren met een aanhanger
 • Parkeren van een industrietrekker en aanhanger
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud
 • Milieu

Deze opleiding duurt één dag.

De minimumleeftijd om een industrietrekker zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een industrietrekker besturen. Om op de openbare weg te mogen rijden, dient de bestuurder van een industrietrekker in het bezit te zijn van een geldig T-rijbewijs.

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een industrietrekker. Verder heeft de deelnemer kennis van diverse (vaktechnische) basisbegrippen en van lastbehandeling omtrent werken met een industrietrekker, kennis van de wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s.