Verklaring van Deelname

Veilig gebruik Op- en Overslagkraan

1 of 2 dagen Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Het doel van de opleiding Veilig gebruik Op- en Overslagkraan is het veilig werken met een open overslagkraan door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, afgenomen door de instructeur. Bij het behalen van een Verklaring van Deelname wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je regelmatig of incidenteel gebruikmaakt van een op- en overslagkraan. De duur van de opleiding hangt af van de ervaring van de deelnemer. De 1-daagse hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een op- en overslagkraan.

  • Inspectie van de kraan en uitrustingsstukken
  • Het selecteren van materialen en middelen
  • Het veiligstellen van de transportweg
  • Communiceren met collega’s
  • Wet- en Regelgeving
  • Vakjargon
  • Diverse uitrustingsstukken
  • Algemene eisen aan hijs- en hefmiddelen

Deze opleiding duurt 1 of 2 dagen.

Ingangseisen

De minimumleeftijd om op- en overslagkraan zelfstandig te bedienen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een op- en overslagkraan bedienen.

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer kennis van diverse vaktechnische basisbegrippen, de wet- en regelgeving omtrent het werken met een op- en overslagkraan, de veiligheidsvoorschriften en kennis van het laden en lossen van goederen. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname of een Knowledge Certificaat voor de op- en overslagkraan. Deze zijn allebei 5 jaar geldig.