Verklaring van Deelname

Veilig gebruik Reachstacker

1 of 2 dagen Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Het doel van de opleiding Veilig gebruik Reachstacker is het veilig werken met een reachstacker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je regelmatig of incidenteel werkt met een reachstacker. De lengte van de opleiding verschilt, waarbij de duur van de opleiding afhankelijk is van de ervaring van de deelnemer. De 1-daagse hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een reachstacker.

 • Visuele inspectie en functietest van uitschuifspreader en reachstacker
 • De werking van de reachstacker
 • Het op- en afzetten van een container
 • Invouwen en parkeren van een reachstacker
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften
 • Stabiliteit tijdens het rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Aandrijving van reachstacker
 • Stabiliteit en belasting
 • Controle en onderhoud

Deze opleiding duurt 1 of 2 dagen, afhankelijk van de theoretische en praktische ervaring van de deelnemer met de reachstacker.

De minimumleeftijd om een hoogbouwtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een hoogbouwtruck besturen.

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een reachstacker. Verder heeft de deelnemer kennis van diverse (vaktechnische) basisbegrippen en van lastbehandeling omtrent werken met een reachstacker, kennis van de wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat voor de reachstacker. Deze zijn allebei 5 jaar geldig.