Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Veilig gebruik Terminaltrekker herhaling

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Terminal Trekker door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Terminal Trekker.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Terminal Trekker.

Ingangseis

Tijdens het rijden op de openbare weg dient de bestuurder van een Terminal Trekker in het bezit te zijn van een geldig T-rijbewijs.

Onderwerpen tijdens de praktische instructie

 • Visuele inspectie en functietest van terminaltrekker en chassis
 • De werking en besturing van de terminaltrekker met en zonder chassis
 • Het aan en af koppelen van een chassis
 • et voor- en achteruit manoeuvreren van een chassis
 • Parkeren van een terminaltrekker en chassis
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud

Certificering

Als de deelnemer voor het theorie- en praktijkexamen voldoende beoordeeld wordt, dan behaald de kandidaat een Knowledge Certificaat voor de Terminal Trekker. Deze is 5 jaar geldig.