Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Veilig gebruik Terminaltrekker

1 of 2 dagen Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Het doel van deze opleiding is dat de deelnemer leert veilig te werken met een terminaltrekker door middel van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je regelmatig of incidenteel gebruikmaakt van een terminaltrekker. De lengte van de opleiding verschilt, waarbij de duur van de opleiding afhankelijk is van de ervaring van de deelnemer. De 1-daagse hercertificering is geschikt voor personen die eerder een certificaat hebben behaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt voor personen die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van een terminaltrekker.

Onderwerpen tijdens de praktische instructie

 • Visuele inspectie en functietest van terminaltrekker en chassis
 • De werking en besturing van de terminaltrekker met en zonder chassis
 • Het aan en af koppelen van een chassis
 • Het vooruit en achteruit kunnen manoeuvreren met een chassis
 • Parkeren van een terminaltrekker en chassis
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud

Deze opleiding duurt 1 of 2 dagen, afhankelijk van de theoretische en praktische ervaring van de deelnemer met de terminaltrekker.

De minimumleeftijd om een hoogbouwtruck zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een hoogbouwtruck besturen.

Resultaat

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een terminaltrekker. Verder heeft de deelnemer kennis van diverse (vaktechnische) basisbegrippen en van lastbehandeling omtrent werken met een heftruck en/of reachtruck, kennis van de wet- en regelgeving, veiligheidsvoorschriften en specifieke risico’s. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname of
Knowledge Certificaat voor de terminaltrekker. Deze zijn allebei 5 jaar geldig.