Verklaring van Deelname

Veilig gebruik Vier- en/of Meerweg Truck

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Vier- en/of Meerwegtruck door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Vier- en/of Meerwegtruck.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Vier- en/of Meerwegtruck. De deelnemer wordt specifiek getraind op de machine waar hij/zij mee werkt of gaat werken:
• Vierweg Heftruck
• Vierweg Reachtruck
• Vierweg Heftruck & Reachtruck
• Meerwegtruck

Onderwerpen tijdens de praktische instructie

  • Visuele inspectie en controle van de machine
  • Het vaardig besturen van de machine
  • Correct voordraaien voor een last
  • Plaatsen en uitnemen van een last in en uit een stelling
  • Het stapelen van diverse lasten
  • Parkeren van de machine

• Wet- en regelgeving
• Veilig werken
• Bediening en technische begrippen
• Onderdelen en lastbehandeling
• Pallets, opslagmiddelen en stellingen

Certificering

Als de deelnemer voor de theoretische en praktische instructie voldoende beoordeeld wordt, behaalt de deelnemer een Knowledge Verklaring van deelname voor de Vier- en/of Meerwegtruck. Deze is 5 jaar geldig.