Verklaring van Deelname of Knowledge Certificering

Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel)

1 dag Incompany Certificaat 5 jaar geldig

Het doel van de opleiding Veilig gebruik Wiellaadschop (Shovel) is het veilig werken met een wiellaadschop door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. De opleiding voor het Knowledge Certificaat wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen, afgenomen door de instructeur. Zowel bij het behalen van een Verklaring van Deelname als een Knowledge Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je regelmatig of incidenteel gebruikmaakt van een wiellaadschop. De duur van de opleiding is afhankelijk van je ervaring. De 1-daagse opleiding hercertificering is geschikt als je eerdere een certificaat hebt behaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt als je nog geen of weinig ervaring hebt met het gebruik van een wiellaadschop.

 • Visuele inspectie en functietest van de wiellaadschop
 • De werking en besturing van de wiellaadschop
 • Het vooruit en achteruit kunnen manoeuvreren met de wiellaadschop
 • Het stuwen van lasten
 • Parkeren van een wiellaadschop
 • Toepassen van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Stabiliteit tijdens het rijden met en zonder lading
 • Wet- en regelgeving
 • Basisbegrippen
 • Vaktechniek
 • Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
 • Controle en onderhoud
 • Milieu

Deze opleiding duurt één dag.

De minimumleeftijd om een wiellaadschop zelfstandig te besturen is 18 jaar. Het behalen van een Verklaring van Deelname of Knowledge Certificaat is mogelijk vanaf 16 jaar. Medewerkers tot 18 jaar mogen onder toezicht een wiellaadschop besturen. Om op de openbare weg te mogen rijden, dient de bestuurder van een wiellaadschop in het bezit te zijn van een geldig T-rijbewijs.

Aan het einde van de opleiding beheerst de deelnemer het voertuig en de bediening van een wiellaadschop. Verder heeft de deelnemer kennis en begrip van lastbehandeling en inzicht in veilig werken en veilig rijgedrag. Als de deelnemer met een voldoende beoordeeld wordt, behaalt hij/zij een Verklaring van Deelname of een Knowledge certificaat voor de wiellaadschop. Deze zijn allebei 5 jaar geldig.