Verklaring van Deelname

Veilig gebruik Zijlader

Het doel van de opleiding is het veilig werken met een Zijlader door het aanbieden van de benodigde theoretische en praktische kennis. Tijdens de praktische instructie is er ruime aandacht voor bewustwording en preventie van risico’s omtrent het werken met een Zijlader

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die gebruik maken van een Zijlader.

• Visuele inspectie en controle van de Zijlader
• Het vaardig besturen van de Zijlader
• Correct voordraaien voor een last
• Het manoeuvreren met een last
• Het stapelen van diverse lasten
• Parkeren van de Zijlader

• Wet- en regelgeving
• Bediening en technische begrippen
• Controle en onderhoud
• Onderdelen en lastbehandeling
• Pallets, opslagmiddelen en stellingen

Certificering

Als de deelnemer voor de theoretische en praktische instructie voldoende beoordeeld wordt, behaalt de deelnemer een Knowledge Verklaring van deelname voor de Zijlader. Deze is 5 jaar geldig.