VOL-VCA Certificering

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VOL-VCA)

1 of 2 dagen Tilburg | Best | Hoogvliet | Incompany

Het doel van de opleiding is het veilig werken te bevorderen en het aantal ongevallen te verminderen. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een VOL-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Sommige bedrijven geven aan in hun bedrijfsvoorschriften dat er een VCA verplichting geldt op het bedrijfsterrein. Deze opleiding is bedoeld als je leidinggeeft op bedrijfsterreinen met een verhoogd risico.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je leidinggeeft op bedrijfsterreinen met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. De duur van de opleiding ligt aan de kennis en vaardigheden die je al hebt. De 1-daagse hercertificering VOL-VCA is geschikt voor personen die eerder een basiscertificaat hebben gehaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt als je nog geen of weinig kennis hebt van het VOL-VCA. Als de deelnemer operationeel leidinggevende is binnen een bedrijf met een VCA-verplichting, dan dient hij/zij in het bezit te zijn van een VOL-VCA certificaat.

Onderwerpen tijdens de theoretische instructie

  • Wettelijke eisen
  • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Uitvoeren van werkzaamheden
  • Beheersen van specifieke gevaren
  • Beheersen van incidenten en noodsituaties
  • Veilig werken en rekening houden met het milieu, de eigen gezondheid en de gezondheid van medewerkers waaraan de deelnemer leiding geeft.

Deze opleiding duurt 1 of 2 dagen.

De deelnemer dient ten minste 16 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij een incompany-examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer kennis van de wet- en regelgeving en van veiligheidsvoorschriften.