B-VCA Certificering

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (B-VCA)

1,2 of 5 dagen Tilburg | Best | Hoogvliet | Incompany

Het doel van de opleiding Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers is het veilig werken te bevorderen en het aantal ongevallen te verminderen. De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen afgenomen door een gecertificeerd examinator. Na het behalen van een B-VCA Certificaat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowetgeving. Sommige bedrijven geven aan in hun bedrijfsvoorschriften dat er een VCA verplichting geldt op het bedrijfsterrein.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld als je werkzaamheden uitvoert met verhoogd risico. De duur van de opleiding ligt aan de kennis en vaardigheden die je al hebt. De 1-daagse hercertificering B-VCA is geschikt voor personen die eerder een basiscertificaat hebben gehaald. De 2-daagse basisopleiding is geschikt als je nog geen of weinig kennis hebt van het B-VCA. De 5-daagse basisopleiding B-VCA is geschikt als je nog geen kennis hebt van het B-VCA, waarbij ingeschat wordt dat er meer tijd nodig is om de benodigde theoretische kennis aan te leren.

Onderwerpen tijdens de theoretische instructie

  • Wettelijke eisen
  • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
  • Uitvoeren van werkzaamheden
  • Beheersen van specifieke gevaren
  • Beheersen van incidenten en noodsituaties

Duur

Deze opleiding duurt 1, 2 of 5 dagen.

Ingangseisen

De deelnemer dient ten minste 16 jaar oud te zijn. Verder dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij een incompany-examen dient de locatie te voldoen aan de SOG-VCA eisen.

Resultaat

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer kennis van de wet- en regelgeving en van veiligheidsvoorschriften.