Hoe haal jij het beste van beide uit jouw organisatie op zo’n manier dat het de organisatie in zijn geheel (en veiligheid op de werkvloer in het bijzonder) versterkt? The Knowledge gebruikt hiervoor al enkele jaren de Talent Motivatie Analyse (TMA). Bekijk de video over de Talent Motivatie Analyse als je hier nog niet bekend mee bent. Het volgende blog beschrijft bepaalde termen als drijfveer en talent aan de hand van de betekenis binnen de TMA.

Wat is eigenlijk talent en wat verstaan we onder het woord logistiek?

  • Talent is het natuurlijk vermogen om iets goed te doen

Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de drijfveren. Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van de personen.

De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag- of juist remmen. Gedrag wordt niet alleen bepaald door het “kunnen” (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het “willen” (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren.

  • Logistiek is de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten met behoud van veiligheid

Logistiek is dus het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.

Het draait in de logistiek om het streven naar evenwicht tussen vaak lastig verenigbare doelstellingen:

  • Kostenminimalisatie
  • Maximalisatie van de klantenservice
  • Nul ongevallen met verzuim

 

Hoe kan elk individueel talent bijdragen aan de optimale en veilige logistieke werkomgeving van jouw organisatie?

Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. Daarom is het belangrijk dat van alle medewerkers de talenten en dus ontwikkelingsmogelijkheden in beeld worden gebracht.

Door jouw medewerkers in hun kracht te zetten zullen zij gemotiveerd om mee te werken aan de gezamenlijke doelstellingen.

Met deze methodiek worden de talenten en ontwikkelmogelijkheden duidelijk in kaart gebracht. De coachingsadviezen welke resultaat zijn van de analyse vormen voor logistieke organisaties een efficiënt uitgangspunt om de talenten van mensen in te zetten te goede van de veiligheid op de werkvloer.

Voor meer informatie en mogelijkheden om de talenten op jouw logistieke werkvloer optimaal te benutten, informeer naar het behalen van The Orange Badge.

 

Meer van dit soort blogs ontvangen?

Laat je mailadres achter en ontvang ze steeds als eerste!
[mc4wp_form id=”1398″]

Jochen