The Knowledge biedt de cursus Veilig Verplaatsen van Lasten met handgereedschap (VVL-H) en een verkorte versie voor mensen die hier meer ervaring in hebben (SOG). Prijs, datum en locatie van het examen zijn op aanvraag beschikbaar. Er kunnen maximaal 6 mensen tegelijk meedoen.

Meer informatie over VVL-H?

Wil je meer informatie? Laat je e-mailadres achter, dan sturen we je meer informatie.
[contact-form-7 id=”1239″ title=”VVL-H”]

Waarom voor 1 maart?

De opleiding en examen voor Verplaatsen van lasten (VVL) zijn sinds juli 2016 gewijzigd. Om te voorkomen dat mensen van wie het certificaat afgelopen jaar verviel het oude examen volgden, werd de vervaldatum van afgelopen certificaten uitgesteld tot 1 december 2016. Onlangs is die termijn verlengd tot 1 maart. Zo krijgen deze mensen de kans om voor hun hercertificering de vernieuwde opleiding te volgen. Is jouw VVL-certificaat het afgelopen jaar vervallen? Dan heb je nog tot 1 maart de tijd om je te certificeren! Meer informatie hierover vind je hier.

Doel van VVL-H

Het doel van de cursus is het op veilige en verantwoorde manier werken met handhijsgereedschappen. Hieronder valt het aanslaan en verplaatsen van lasten, maar ook het treffen van de juiste voorbereidingen.

Doelgroep van de cursus

De cursus is bestemd voor medewerkers op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein die lasten zelfstandig aanslaan en verplaatsen, met behulp van handhijsgereedschap. Voorbeelden van lasten die hierbij verplaatst worden zijn leidingdelen, appendages en relatief klein equipment, zoals elektromotoren.

Ingangseisen VVL-H:

Voor de cursus zijn er een aantal ingangseisen. De kandidaat moet 18 jaar of ouder zijn, tenzij hij/zij al een startkwalificatie heeft behaald. In dat geval is de minimum leeftijd 16 jaar.
Ook moet de kandidaat 1 van de volgende diploma’s hebben:
• B-VCA
• OF VOL-VCA
• OF VIL-VCU
• OF een gelijkwaardig vastgesteld diploma/certificaat.
Voor de verkorte cursus VVL-H moet de cursist ook een VVL-SOG hebben en relevante werkervaring hebben met het veilig aanslaan van lasten.

Inhoud van de cursussen: Theorie

In het theoriedeel worden basisbegrippen besproken. Ook de relevante wetgeving komt aan bod.
Daarnaast wordt veiligheid uitvoerig behandeld. Tot slot worden de nodige vaktechnieken besproken, zoals het aanslagmateriaal, het aanslaan van lasten, maar ook bijvoorbeeld het verplaatsen van steigermateriaal.

Praktijk:

In het praktijkdeel staan de voorbereidingen en de uitvoering centraal. Hierbij zijn communicatie, veiligheid en vakkundigheid erg belangrijk.

Certificaat en geldigheid:

Het certificaat is 5 jaar geldig en wordt geregistreerd in het Centraal Diploma Register (CDR).
De cursus VVL-H duurt 2,5 dag, waarvan 6 uur theorie en 10 uur praktijk.
De verkorte cursus VVL-H duurt 2 dagen, waarvan 5 uur theorie en 8 uur praktijk.

Examens

De examens van de cursus duren 3,5 uur per 2 kandidaten.

Heb je vragen over een cursus of wil je er direct een boeken? Bel dan met Hans Fouchier op 013- 571 3822 of mail naar opleiden@theknowledge.nl.

Jochen