Iedere werknemer heeft het recht om te werken in een veilige omgeving. Toch komt het vaak voor dat er ongevallen gebeuren op de werkvloer, meestal als gevolg van onvoorziene risico’s. LMRA kan helpen deze risico’s te verminderen. In deze blog duiken we dieper in wat een LMRA precies is, welke stappen erbij komen kijken, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en of een LMRA verplicht is.

Wat is een LMRA?

LMRA, ook wel Last Minute Risico Analyse, is een kortdurende veiligheidscheck die je zelf uitvoert voordat je de werkplek betreedt en je aan je werkzaamheden begint. Het doel van een LMRA is om te kijken naar mogelijke risico’s, zodat je ongevallen kunt voorkomen. Een LMRA is daarmee dus een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid van een organisatie en zorgt ervoor dat werknemers hun werk bewust en veilig kunnen uitvoeren.

Wat zijn de stappen bij een LMRA?

Het uitvoeren van een LMRA kan in verschillende stappen worden onderverdeeld. Bekijk de LMRA checklist:

  1. Identificeren van risico’s

Voordat het werk begint, inspecteert de werknemer de werkomgeving om te zien of er mogelijke gevaren zijn. Dit kan variëren van fysieke gevaren zoals losliggende kabels tot omgevingsfactoren zoals slechte verlichting.

  1. Beoordelen van risico’s

Nadat de potentiële gevaren zijn geïdentificeerd, wordt de ernst van elk risico beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar het risico dat zich voordoet en de mogelijke gevolgen ervan.

  1. Maatregelen nemen

Op basis van de beoordeling neem je maatregelen om de risico’s aan te pakken of weg te nemen. Dit kan betekenen dat er extra veiligheidsvoorzieningen worden getroffen, zoals het dragen van beschermende kleding of dat de werkplek wordt aangepast.

  1. Controle en evaluatie

Nadat de maatregelen zijn genomen, controleer je of ze werken en of het veilig is om aan de slag te gaan. Eventueel wordt een LMRA herhaald wanneer de situatie verandert of nieuwe risico’s opduiken.

Wie voert de LMRA uit?

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een LMRA ligt in eerste instantie bij de werknemers zelf, aangezien zij degenen zijn die direct met de risico’s te maken hebben. Het is hierbij wel belangrijk dat de werkgever zorgt voor de juiste training en middelen om een effectieve LMRA uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een werkvergunning, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is het aan het management om een cultuur te creëren waarin veiligheid voorop staat en waar iedereen wordt aangemoedigd en geholpen om een LMRA uit te voeren.

Is een LMRA verplicht?

In Nederland is de LMRA niet wettelijk verplicht, maar wordt het sterk aanbevolen als onderdeel van goed risicomanagement. De Arbowet vereist dat werkgevers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een LMRA kan hieraan bijdragen door onvoorziene risico’s te minimaliseren. Veel bedrijven hebben de LMRA daarom opgenomen in hun standaard veiligheidsprocedures en moedigen hun medewerkers aan om deze regelmatig uit te voeren.

SOG opleiding door The Knowlegde

Door het regelmatig uitvoeren van een LMRA kunnen ongevallen en incidenten worden verminderd. Veiligheid is essentieel op de werkvloer. The Knowledge laat je meer te weten komen over hoe je veilig kunt werken. Er zijn verschillende trainingen beschikbaar om je kennis en vaardigheden op dit gebied te verbeteren.

Onze cursussen zijn niet alleen praktisch, maar ook direct toepasbaar. Onze trainers zijn échte experts en leren jouw team hoe je op de beste manier handelt. Zo wordt je werkplek veiliger en verlaag je het risico op ongevallen.

Waarom een cursus volgen bij The Knowledge?

  • Praktijkgerichte opleidingen met persoonlijke aandacht voor cursisten

  • Specialist in logistieke- en veiligheidstrainingen

  • Ruim 15.000 cursisten jaarlijks opgeleid

  • Opleidingslocaties door heel Nederland

  • Flexibele opleidingsvormen

Frans Wijnenga