Op 1 januari 2015 zijn de eerste maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De bedoeling van deze maatregelen is om de rechtspositie van o.a. flexwerkers te versterken. Dit heeft gevolgen gehad voor het concurrentiebeding en de proeftijd. Daarnaast hebben werkgevers voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd te maken gekregen met een wettelijke aanzegtermijn. Een half jaar later, per 1 juli 2015, is de ketenbepaling verkort.

Ook het ontslagrecht is per 1 juli 2015 op de schop gegaan. Er zijn nu twee vaste routes voor ontslag, die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Daarnaast krijgen werknemers (ook flexwerkers) bij het einde van een dienstverband van twee jaar of langer een transitievergoeding mee. Naast de hervorming van het ontslagrecht, verandert er ook het één en ander in de Werkloosheidswet (WW).

Wijzigingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016
De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de duur van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden. Per 1 januari 2016 geldt: één maand opbouw WW-rechten voor de eerste tien jaar van het arbeidsverleden en een halve maand opbouw WW-rechten voor elk jaar arbeidsverleden langer dan 10 jaar.

Meer kennisartikelen? Ontvang ze als eerste in je mailbox!


Jochen