Circulariteit, het is een hot issue. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): het combineren van People, Planet en Profit wordt steeds belangrijker in elk bedrijf. Op Wikipedia is het begrip “circulair ondernemen” echter nog niet te vinden.

Wat is circulaire economie eigenlijk?

“Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.”, aldus MVO Nederland. Nu worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Maar niet alleen grondstoffen, ook medewerkers die ziek zijn geweest of op een andere manier uit de running zijn geraakt verdienen een tweede kans. Daarom zijn wij zelf bezig met re-integratie van werknemers. Zo hadden we laatst een cliënt die door langdurige werkloosheid de moed om werk te vinden had verloren. Nadat we hem hielpen met solliciteren voor lichtere functies werkt hij nu als postbezorger en is hij zelfstandig op zoek naar werk in de logistiek, zijn uiteindelijke doel. Hoewel re-integratie, net als circulariteit, niet heel aantrekkelijk klinkt is het dus wel degelijk belangrijk.

Zijn we er wel klaar voor?

Ik vraag mij trouwens wel af of de arbeidsmarkt is toegesneden op de circulaire economie. De huidige arbeidsmarkt is dynamisch en complex. Zo verdwijnen, veranderen of ontstaan banen, zowel naar invulling, aard als beloning. De huidige economie draait daardoor op angst. Angst voor de concurrent, collega’s en toenemende flexibiliteit van arbeid maken het gevoel van zekerheid kleiner, terwijl circulaire economie juist vertrouwen nodig heeft.

Voorwaarden voor circulaire economie

Door mensen meer verantwoordelijkheid te geven en in zelfsturende teams te werken ontstaat het broodnodige draagvlak voor circulair ondernemen. Transparantie en goede informatieverstrekking zijn daarbij onmisbaar, net als kennis van de werkvloer en actieve betrokkenheid. Omstandigheden kunnen in elke laag van een organisatie veranderen en daardoor werkgelegenheid bieden in nieuwe beroepen. Door werknemers op meerdere plekken in te zetten en talent te ontwikkelen kunnen ze inspelen op de veranderende markt. Zo blijven ook lager geschoolde werknemers niet achter.

Tot slot

Veel bedrijven, ook wij, werken volgens vaste patronen. Soms is het dan goed om je eens terug te trekken en te bedenken hoe jij arbeid in circulair ondernemen kunt verweven. Op die manier kunnen we niet alleen producten, maar ook mensen een nieuw leven geven.

Meer van dit soort blogs ontvangen?

Laat je mailadres achter en ontvang ze steeds als eerste!
[mc4wp_form id=”1398″]

Jochen