15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedere partij heeft zo haar plannen voor de arbeidsmarkt. Hieronder staan de plannen op het gebied van omscholing en bijscholing voor een aantal grote partijen. Voor het complete overzicht van de plannen verwijzen we je naar Eenvandaag.

• VVD
De VVD wil een fiscaal voordeel op omscholen van personeel via leerwerktrajecten. Ook is de VVD voor een sociaal leenstelsel voor om-en -bijscholing.

• CDA
Het CDA is voor een recht op bijscholing in de arbeidsovereenkomst. Ook willen zij beurzen van bedrijven en overheden voor arbeidsmarktrelevante opleidingen. Tot slot willen zij een persoonlijk budget voor werknemers, voor scholing en werk naar werk trajecten.

• PvdA
De PvdA is voor het regionaal inzetten van de middelen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen).
De ontslagvergoeding wil zij gebruiken voor werk-naar-werk budget. Met dit geld kan bijvoorbeeld om- of bijscholing bekostigd worden of de start van een eigen bedrijf. Het resterende werk-naar-werk budget eerlijk tussen werkgever en werknemer verdeeld.

• SP
Van het bedrijfsleven wil de SP meer initiatieven voor stage en scholing, bijscholing en omscholing van (aanstaand) personeel.

• D66
D66 wil scholingsvouchers voor ouderen die langdurig werkloos zijn. Zij mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk.

• GroenLinks
Ombouwen van de collectieve ontslagvergoedingen tot individuele scholingsbudgetten voor iedereen.

• PVV
De PVV heeft niets gezegd over om- of -bijscholing in haar verkiezingsprogramma.

• ChristenUnie
Christenunie wil dat werknemers een talentenbudget krijgen om zich te laten om- of bijscholen. Deze kunnen zij van baan naar baan meenemen.

Kort gezegd vinden de meeste partijen een goede opleiding erg belangrijk en willen zij de mogelijkheden hiertoe vergroten. Voor logistieke opleidingen kun je natuurlijk bij ons terecht.

Meer van dit soort artikelen?

Ontvang onze kennisartikelen direct in je mailbox!
[mc4wp_form id=”1398″]

Jochen