Risico's van verdovende middelen in relatie tot werk

Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen brengt verschillende risico’s met zich mee. Het kan een direct gevaar voor de veiligheid betekenen, bijvoorbeeld bij het werken met machines in de logistiek.

Er zijn diverse voorbeelden te noemen waarbij middelengebruik een rol speelde bij incidenten die in de media verschenen. Daarnaast hebben organisaties te maken met indirecte gevolgen door ziekte en verzuim en verminderd functioneren door gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.
Maar ook veroorzaakt het gebruik van middelen ongewenst gedrag op de werkvloer of tijdens bedrijfsactiviteiten. Medewerkers die onder invloed op het werk verschijnen, zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ze onderschatten bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat de alcohol van een avond flink drinken uit hun bloed is.

Feiten en cijfers

Ziekte en verminderde productiviteit door alcoholgebruik kost werkgevers per jaar 1,3 miljard euro. Dit loopt op tot zo’n 1,6 miljard euro als we productiviteitsverliezen door ongevallen en huiselijk geweld meerekenen.
Alcoholgebruik leidt jaarlijks tot bijna 5,5 miljoen verzuimdagen. 15,5%van de beroepsbevolking drinkt riskant (een riskante drinker drinkt zodanig dat hij/zij problemen ervaart door het drinkgedrag, zoals verplichtingen niet na kunnen komen, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken). Bijna 5% van de beroepsbevolking gebruikte drugs in de afgelopen 30 dagen en 5,9% van deze groep had in de 12 maanden daarvoor verzuimd vanwege drugsgebruik.

Bron: Trimbos Instituut

Jochen