In Nederland hebben we duidelijke wetgeving voor het werken op hoogte, zodat iedereen veilig kan werken. Het volgen van de regels is er niet alleen om problemen met de wet te voorkomen, maar vooral om ongelukken te voorkomen. In dit artikel duiken we dieper in wat deze wetten en regels inhouden en waarom ze van groot belang zijn voor iedereen die op hoogte werkt. Dus, ben je een werkgever met een team dat regelmatig de hoogte in gaat? Lees dan zeker verder en zorg dat je helemaal op de hoogte bent. Letterlijk en figuurlijk!

Regels rondom werken op hoogte in Nederland

Nederland heeft strikte regels en richtlijnen opgesteld om de veiligheid van werknemers te garanderen tijdens het werken op hoogte. Hier zijn enkele van de belangrijkste punten:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet): deze algemene wet stelt dat werkgevers verplicht zijn om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Dit omvat ook het werken op hoogte. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uit te voeren. Dit proces identificeert en evalueert specifieke risico’s die verbonden zijn aan werken op hoogte. Het resultaat moet een plan van aanpak zijn dat concrete veiligheidsmaatregelen bevat, specifiek gericht op de risico’s.
  • Veiligheidsvoorschriften: om ongevallen te voorkomen, moeten werkgevers duidelijke veiligheidsvoorschriften opstellen voor werken op hoogte. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) geeft specifieke regels voor verschillende werkomstandigheden, waaronder het werken op hoogte. Het gaat onder andere over de veiligheid van ladders, trappen en steigers.
  • Veiligheidszone en valbeveiliging: bij werkzaamheden op hoogte moet een zone van ten minste 4 meter rondom het werkgebied vrij te zijn van onbevoegde personen. Wanneer er een valgevaar is van 2,5 meter of meer, is ook valbeveiliging verplicht. Deze beveiliging kan bestaan uit verschillende maatregelen, waaronder hekwerken, leuningen en veiligheidsnetten.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): bij het werken op hoogte zijn ook persoonlijke beveiligingsmiddelen, zoals veiligheidsharnassen, veiligheidslijnen, helmen, schoenen en -brillen verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers over de juiste PBM beschikken en dat deze in goede staat zijn.
  • Keuring en onderhoud: om een veilige werkomgeving te garanderen, zijn regelmatige inspecties van de werkplek vereist. Hierbij wordt gecontroleerd of veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Apparatuur zoals ladders, steigers en hoogwerkers moeten regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Ze moeten daarbij voldoen aan de NEN-normen.

Training en certificering: werknemers die op hoogte werken, moeten getraind zijn voor de specifieke taak en, waar nodig, gecertificeerd. Elke werkplek moet uitgerust zijn met duidelijke noodprocedures voor het geval er iets misgaat. Het is van cruciaal belang dat alle werknemers deze procedures kennen en weten toe te passen.

Belang van training en certificering bij veilig werken op hoogte

Het is belangrijk dat werknemers die op hoogte werken niet alleen op de hoogte zijn van de regels, maar ook goed getraind zijn in het veilig uitvoeren van hun taken en beschikken over de juiste middelen. Training zorgt ervoor dat werknemers de nodige vaardigheden en kennis hebben, en certificering toont aan dat ze hebben voldaan aan bepaalde normen en eisen. Dit is niet alleen gunstig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een goed getrainde en gecertificeerde werknemer maakt minder fouten die kunnen leiden tot ongelukken.

Training en certificering bij The Knowledge

De wetgeving en regels rondom werken op hoogte zijn complex, maar essentieel voor de veiligheid van je team. Bij The Knowledge begrijpen we het belang hiervan. Daarom bieden we trainingen en certificeringen aan die aansluiten bij de actuele wetgeving. Of je werknemers nu net beginnen of al jaren ervaring hebben, het is cruciaal om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Werk veilig, werk slim en zorg dat je kennis altijd actueel is met de trainingen van The Knowledge.

Waarom een cursus volgen bij The Knowledge?

  • Praktijkgerichte opleidingen met persoonlijke aandacht voor cursisten

  • Specialist in logistieke- en veiligheidstrainingen

  • Ruim 15.000 cursisten jaarlijks opgeleid

  • Opleidingslocaties door heel Nederland

  • Flexibele opleidingsvormen

Frans Wijnenga