Ervaring leert ons dat logistiek managers af en toe denken dat de ARBO wetgeving niets specifieks zegt over het opleiden van logistiek personeel met betrekking tot interne transportmiddelen. Een groot misverstand.

Artikelen rond de wetgeving over intern transport vermelden dat de bestuurder – van bijvoorbeeld de heftruck of reachtruck – moet beschikken over specifieke deskundigheid. Nu is specifieke deskundigheid over een heftruck of reachtruck natuurlijk nogal een ruim begrip. Dat laat dus ruimte over voor vrije interpretatie van logistieke werkgevers.

Deze vrije interpretatie wordt aan banden gelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met SDU uitgevers. Zij beschrijven in de Arbo Informatie (AI) bladen AI14 en AI17 helder wat die specifieke deskundigheid over een heftruck, reachtruck of EPT hoort te zijn.
Wat die kennis hoort te zijn is belangrijk, maar even belangrijk is wie er verantwoordelijk is als deze kennis niet aanwezig is bij logistiek personeel. AI14 verwijst in dat soort gevallen naar de werkgever:

“De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren”

Hoe zorg je dan als logistiek werkgever dat je personeel precies weet hoe ze om moeten gaan met het intern transport materieel (ITM) dat op jouw werkvloer van toepassing is? Bovenstaande quote uit AI14 suggereert al dat er twee opties zijn.

• 1. Je leidt je personeel intern op
• 2. Je laat een externe opleider zorg dragen over de logistieke opleidingen van je personeel

Veel logistiek werkgevers gaan voor optie twee.

Hiervoor zijn verschillende redenen voorbij gekomen. Voordelen van een externe opleider zijn:
• Externe opleiders hebben lesmateriaal en examenonderdelen vastgelegd
• Mocht er iets gebeuren kan de logistiek werkgever verwijzen naar het opleidingscentrum
• Intern transport chauffeurs komen ook met ITM in aanraking buiten de voor hen bekende distributiecentra en/of magazijnen
• De training gebeurt in alle rust en is gefocust op het behalen van een certificaat; het is leren in een leeromgeving, niet in een werkomgeving
• Een logistiek trainer in dienst nemen is overbodig, de werkgever koopt alleen in wat hij nodig heeft
• Er hoeft op de logistieke werkvloer (distributiecentra, magazijnen enz.) geen ruimte vrij gemaakt te worden. Werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan

Natuurlijk zitten er aan de eerste optie ook voordelen verbonden.

Voordelen van interne logistieke opleidingen zijn bijvoorbeeld:
• Bedrijfsspecifieke situaties hoeven niet nagebootst te worden maar zijn aanwezig
• Planning van de training is volledig in handen van de logistiek werkgever
• Het kan in sommige gevallen goedkoper zijn (Let wel: trainer wordt in principe in beide gevallen betaald natuurlijk).

Ben jij een logistiek werkgever die voor de eerste optie gaat en zijn logistieke opleidingen wil uitbesteden? The Knowledge heeft drie simulatiemagazijnen (Tilburg, Rotterdam-Hoogvliet en Eindhoven) maar verzorgt ook InCompany trainingen door heel het land.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Fouchier van ons opleidingscentrum. Hij is specialist op dit gebied en voorziet je graag van advies.
Opleiden@theknowledge.nl

Jochen